Kansrijke branches in Duitsland

Kansrijke branches in Duitsland

De Duitse industriële ondernemingen zijn over het algemeen positief wat betreft de vooruitzichten voor het jaar 2008. ,,Ondanks de recente zorgen over de groeivooruitzichten, is de industrie optimistisch gestemd over het nieuwe jaar.” Dat zei directeur Michael Huether van het Institut der Deutschen Wirtschaft kort voor de jaarwisseling in een toelichting op het jaarlijkse onderzoek onder 45 Duitse industriebonden. De Duitse industriesector verwacht dat de productie, de verkopen en de winsten volgend jaar iets hoger zullen zijn dan in 2007. Echter, niet alle branches hebben dezelfde reden tot optimisme als bijvoorbeeld de machinebouwsector en de automobielindustrie.

Automobielbranche

De automobielbranche doet het goed maar moet het sinds afgelopen jaar voor het grootste deel hebben van de export; de binnenlandse navraag ging 2007 met een kwart terug vanwege de verhoging van de btw naar 19 procent.

Terwijl de vraag in Duitsland zelf nog wel een tijdje zal stagneren door de hoge benzineprijs en de aanhoudende, Co2-uitstoot gerelateerde  discussie over het toekomstige gestalte van de wegenbelasting, breekt in Duitsland de uitvoer van auto`s en de buitenlandse productie van Duitse fabrikaten steeds nieuwe records: 4,3 miljoen personenauto`s exporteerden de Duitse fabrikanten het afgelopen jaar, het aantal in het buitenland geproduceerde modellen steeg 2007 tot boven de vijf miljoen.

’s lands meest dynamische klanten zijn inmiddels Rusland en China: In Rusland konden Duitse autofabrikanten 2007 hun afzet verdubbelen, in China met 35 procent naar inmiddels een miljoen personenauto`s verhogen. Ook wat het vrachtwagen- en light-truck-segment betreft, profiteren Daimler-Benz, Volkswagen, MAN en anderen vooral van de export.

De orderportefeuilles staan bol, voor 2008 werden er 75 procent meer zware vrachtwagens besteld dan in het jaar ervoor. Op deze positieve ontwikkeling kunnen ook Nederlandse toeleveranciers inspelen. Een aantal hiervan doen op het gebied van veiligheidsgerelateerde systemen, frames, afdichtingen en kunststof onderdelen reeds zaken met de grote Duitse firma’s.

Banken en verzekeringen

Wie in Duitsland bij banken en verzekeringen het zeggen heeft, wordt daar momenteel niet echt vrolijker van. Zo lang niet duidelijk is, in welke mate Duitse geldinstituten door de situatie op de internationale financiële markten getroffen worden, wantrouwt men elkaar en leidt de crisis tot fusies en overnames. Zo schuiven momenteel enkele Duitse Landesbanken (een hoog percentage aandelen in de hand van de deelstaten) dichter bij elkaar. Bij de particuliere banken is de situatie niet veel anders. De aangeslagen IKB staat te koop.

Belangstelling tonen onder meer de Commerzbank, de DZ Bank en de WestLB. Ook aandelen van de Postbank zouden in de loop van 2008 wel eens verkocht kunnen worden; naast buitenlandse banken tonen de grote Duitse geldinstituten belangstelling, ook hier weer de Commerzbank.

Voor de Duitse verzekeringsbranche zijn de vooruitzichten al niet veel beter. Een keiharde concurrentie heeft vooral bij schade-, ongeval- en autoverzekeringen een verlaging van de premies tot gevolg gehad. De omzet van de branche groeide in 2007 met slechts 0,2 procent. Nu vestigt men zijn hoop op de positieve gevolgen van een aantrekkende conjunctuur, want uiteindelijk nemen particuliere huishoudens 80 procent van de vraag naar verzekeringen voor hun rekening. 

Bouwsector

De Duitse bouwsector mag na een jarenlange recessie uitzien naar een constante groei. Na de 4,5 procent van het jaar 2007 verwacht de branche voor 2008 een stijging van om en nabij de drie procent. Het grootste aandeel hieraan heeft met een opdrachtvolume van 13 miljard euro de bouw van onder meer bedrijven, bureaus en hotels.

Terwijl de particuliere woningbouw door het wegvallen van de “Eigenheimzulage” (rijkssubsidie voor het kopen of bouwen van wooneigendom) geen aanleiding tot optimisme geeft, is wellicht het komende investeringsoffensief van veel steden en gemeentes voor Nederlandse mededingers interessant.

Een groot aantal burgermeesters onder meer in Noordrijn-Westfalen waant zich na de voortijdige invoering van de vanaf 2009 verplichte nieuwe balansboekhouding momenteel rijk, omdat nu ook het complete vermogen van een gemeente gaat meetellen, daaronder straten, pleinen, percelen, gebouwen en kunstwerken.

Ondanks de hypothekencrisis in de VS en de daarmee samenhangende moeilijkheden ook voor Duitse kredietinstituten lijkt de branche het vertrouwen van de banken te genieten en lijkt er aan bouwkredieten voorlopig geen gebrek te zijn.

Chemische industrie

Opperbeste stemming heerst er in de chemische industrie. De branche, op de Duitse ranglijst van industriesectoren op de vierde plaats, verwacht een groei van de productie van 2,5 procent en een omzetstijging van 4,5 procent. Dat is weliswaar iets minder dan het afgelopen jaar (4,5 % / 7,5 %), dat met een omzet van 174,4 miljard euro de boeken in zal gaan.

Toch gaat men ervan uit, ook in toekomst van een expanderende globale economie en dus van een stijgende binnenlandse en buitenlandse vraag te kunnen blijven profiteren.

Hierbij wil zich de chemische industrie ook in toekomst op de groeimarkten China en het Nabije Oosten concentreren. In 2007 lag de buitenlandse omzet bij 95,1 miljard euro, de binnenlandse bij 79,3 miljard euro. Vanwege de goede opbrengst zijn heel wat bedrijven van plan te investeren. Evenwel niet in personeel. Het personeelsbestand is 2007 niet noemenswaardig omhoog gegaan (0,2 procent). Grote internationaal opererende bedrijven als Bayer en BASF bezetten functies van gepensioneerde personeelsleden vaak niet met nieuwe medewerkers.

Wordt vervolgd.