Een vloedgolf van wetsveranderingen heeft ons overspoeld

Een vloedgolf van wetsveranderingen heeft ons overspoeld

De wijzigingen beslaan meer dan 1000 pagina´s in de “Staatscourant” en zijn grotendeels nog niet eens in de ‘papieren’ uitgaven van de wetsteksten verwerkt. Ook is het op het moment nog niet mogelijk om afsluitend te beoordelen welke uitwerkingen een wijziging op de algehele wetssystematiek zal hebben. Dagelijks worden in de juridische literatuur talloze ‘meningen’ van specialisten gepubliceerd; de Bondsregering echter staat nu al weer onder druk om e.e.a. te repareren. Reden genoeg om pas in de volgende uitgaven van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland nader op de diverse wijzigingen in te gaan. Een algemeen overzicht vindt u in onze Juridische Nieuwsbrief Duitsland van januari 2004. Klik hier