Registratieplicht voor elektrische en elektronische producten vanaf 24-11-2005

Registratieplicht voor elektrische en elektronische producten vanaf 24-11-2005

Uiterlijk 23 november 2005 moet iedereen die elektrische of elektronische apparatuur op de Duitse markt brengt zijn geregistreerd bij de Stichting Elektro-Altgeräte-Register (EAR). Dit vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijnen WEEE en RoHS. Vanaf 2006 zijn ook Nederlandse fabrikanten en exporteurs van elektrische en elektronische producten “verplicht” de na 13 augustus 2005 in Duitsland verkochte producten terug te nemen voor recycling, tenzij de Duitse importeur e.e.a. (tegen betaling) voor zijn rekening neemt.

Voor de registratie moet ieder bedrijf jaarlijks een businessplan indienen, waarin vermeld staat hoeveel apparatuur het aan Duitsland wil leveren. Via maandelijkse meldingen moeten de daadwerkelijk geleverde hoeveelheden worden opgegeven. Wat gemeld moet worden, zijn gewichtseenheden en niet het aantal stuks, wat betekent dat veel bedrijven eerst al hun producten moeten wegen. Tevens dient men (bank)garanties af te geven en contracten met afvalinzamelaars aan te tonen.

Voldoet een bedrijf niet aan alle administratieve voorwaarden, dan kan het niet worden geregistreerd. In dat geval is het met ingang van 24 november 2005 feitelijk van de Duitse markt uitgesloten, omdat de Duitse afnemers waarschijnlijk uitsluitend zaken zullen doen met geregistreerde bedrijven.

De nieuwe regeling is complex en vergt onmiddellijke actie van iedereen die elektrische of elektronische producten naar de Duitsland wil leveren.

Tijdens een aantal voorlichtingsbijeenkomsten zullen wij de nieuwe regeling aan u voorstellen. Ook hebben wij een stappenplan ontwikkeld die als handleiding voor de nodige activiteiten kan dienen.

Voorlopig hebben wij vier informatiebijeenkomsten gepland. Gezien het feit dat het aantal deelnemers per sessie is gelimiteerd, zal de inschrijving naar volgorde van aanmelding geschieden. Mocht u de door u gekozen datum volgeboekt zijn, dan zullen wij contact met u opnemen m.b.t. een andere datum.

U kunt zich inschrijven via het bijgevoegde aanmeldingsformulier. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 95,00 (excl. 16% Mehrwertsteuer) per persoon. De opbrengst van de bijeenkomsten zal door Anwaltskanzlei Strick aan een goed doel ter beschikking worden gesteld.

Na aanmelding ontvangt u van ons een rekening, aanmeldingsbevestiging en een routebeschrijving.

Datum voorlichtingsbijeenkomsten:

20-09-2005
27-09-2005
12-10-2005
18-10-2005

Klik hier voor een grof overzicht van de producten die onder de nieuwe wet vallen. U dient er rekening mee te houden, dat ook vergelijkbare producten die niet expliciet zijn genoemd onder de regeling kunnen vallen.

Klik hier voor de agenda van de voorlichtingsbijeenkomst

Klik hier voor het aanmeldingsformulier