Gedetacheerde werknemers: commissie neemt juridische stappen tegen Nederland

Gedetacheerde werknemers: commissie neemt juridische stappen tegen Nederland

Na een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden waarbij een in Duitsland gedetacheerde werknemer met een detacheringsverklaring het recht is ontzegd onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel te vallen, heeft de Europese Commissie besloten een inbreukprocedure tegen Nederland in te leiden. Zij is van mening dat de redenering van de Hoge Raad niet overeenkomt met de beginselen en regels van de EU inzake het vrije verkeer van werknemers. Daarom heeft de Commissie van de Nederlandse autoriteiten een ingebrekestelling toegezonden waarin zij worden uitgenodigd haar binnen twee maanden hun opmerkingen mede te delen. Lees verder klik hier (met dank aan Ger Essers).

Meer nieuws over dit thema klik hier