Nederlanders bouwen met Duitse aannemers; welk recht is van toepassing?

Nederlanders bouwen met Duitse aannemers; welk recht is van toepassing?

Het lijkt een omgekeerde wereld, maar steeds meer Nederlanders maken gebruik van Duitse bouwbedrijven. De redenen zijn simpel. Door de malaise in de Duitse bouw zijn de prijzen extreem laag en is menig Duits bedrijf bereid om op kostprijsbasis te werken om zijn medewerkers maar niet te moeten ontslaan. De prijs is dus het beslissende moment en een contract snel gesloten.

Juridisch zijn er drie situaties denkbaar:

a) het Duitse bouwbedrijf werkt op basis van Nederlands recht;

b) het Duitse bouwbedrijf bedingt Duits recht in zijn contracten;

c) er wordt geen rechtskeuze overeengekomen.

Mogelijkheid c) roept de vraag op welk recht in deze van toepassing is. De werkzaamheden worden in Nederland uitgevoerd en dat zou ervoor kunnen pleiten dat in dit geval ook Nederlands recht van toepassing is. Echter, volgens het Duitse Internationale Privaatrecht is dit niet het geval. Ondanks het feit dat de bouwwerkzaamheden in Nederland zijn uitgevoerd, is (meestal) Duits recht van toepassing. De bevoegde rechter zal echter in Nederland te vinden zijn.

Dit leidt tot het probleem dat deze zijn uitspraak moet baseren op het ingewikkelde en voor hem onbekende Duitse bouwrecht. Ook de Nederlandse advocaat moet zijn argumentatie baseren op Duits recht.

Goed te weten dat op ons kantoor Duitse bouwrechtspecialisten werkzaam zijn die de problemen met u in het Nederlands kunnen bespreken.

Meer weten over Duits bouwrecht? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.