Vloeken op z´n Duits en het Duitse arbeidsrecht

Vloeken op z´n Duits en het Duitse arbeidsrecht

Er zijn nogal cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland. Het grootste verschil blijft echter de manier van vloeken. Wij Duitsers vloeken over het algemeen “anaal” en gebruiken het liefst woorden als: Arschloch en Scheisse. Nederlanders daarentegen vloeken over het algemeen “genitaal” en gebruiken woorden zoals…(dit mag u zelf invullen!).

Hoe werkt het “anale” taalgebruik in een arbeidsrelatie? Is het woord Arschloch voldoende om iemand ontslag te geven? Niet altijd zoals u zult zien:

Sinds lange tijd is het voor (Duitse) juristen duidelijk: een grove belediging kan een baan kosten. Maar, waar loopt de grens tussen het toelaatbare Dampf ablassen en ongeoorloofde “fecaal -lyriek”?

De Duitse rechters hebben in de loop der jaren een subtiele rechtspraak uitgewerkt. In eerste instantie is bepalend welke woordkeuze tot de “cultuur” van de onderneming behoort. Heerst bijv. onder het personeel van een hotel een “ruw taalgebruik” dan mag een kamermeisje haar chef een Arschloch noemen zonder daarmee haar baan op het spel te zetten (Hessisches Landesarbeitsgericht).

Ook als een academicus de andere academicus een altes Arschloch noemt, is dit geen reden tot ontslag (tenminste als men elkaar tutoyeerde). Volgens het Landesarbeitsgericht Koeln wijst het feit dat men elkaar tutoyeerde op een “vertrouwensbasis” en is het gebruik van het scheldwoord te interpreteren als een mogelijk uit elkaar leven van partijen!!!

“Verzachtende omstandigheden” kent de rechtspraak ook voor het geval dat een belediging wordt uitgesproken in de veronderstelling dat de belediging niet buiten de kring van de gesprekspartners dringt (Landesarbeitsgericht Koeln). Echter, loopt een medewerker boos uit het kantoor van de directeur en laat hij zich in het kantoor van de secretaresse een luid en duidelijk Arschloch ontvallen, dan is er volgens het Arbeitsgericht Frankfurt sprake van een reden tot ontslag.

Wie als werkgever een ontslag op basis van een belediging wil uitspreken doet er goed aan dit ook duidelijk naar voren te brengen en niet (binnen de arbeidsgerechtelijke procedure) met vakinhoudelijke argumenten te schermen. Wordt de belediging slechts en passant genoemd, dan kan dit bij de rechter twijfels oproepen of de belediging echt wel tot zware aantasting van de eer heeft gestrekt.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.