Belangrijke wijziging salarisadministratie en uitbetaling van salarissen

Belangrijke wijziging salarisadministratie en uitbetaling van salarissen

Zoals u weet doet ons kantoor voor een groot aantal (Nederlandse) bedrijven de salarisadministratie in Duitsland. Ook dragen wij zorg voor de tijdige afrekening met de fiscus, de sociale verzekeringsinstanties en het uitbetalen van de salarissen aan de werknemers.

Vanaf 01-01-2006 kennen wij een belangrijke wijziging in het systeem van afdracht van sociale premies in Duitsland. Tot nu toe zijn de sociale premies over het genoten salaris opeisbaar uiterlijk de 15e van de volgende maand. Vanaf 01-01-2006 wordt dit de op drie na laatste bankwerkdag van de(zelfde) maand. Dit betekent concreet het volgende:

15-01-2006 betaling sociale lasten over salaris maand december 2005

27-01-2006 betaling sociale lasten over salaris maand januari 2006

U begrijpt het goed, men gaat in 2006 dertien keer innen en daarmee het dreigende kastekort wegwerken.

Voor u als werkgever betekent dit dat u in januari met extra liquiditeit voor de Duitse salarissen rekening moet houden.

Meer weten over salarisadministratie en het uitbetalen van salarissen in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer of mevrouw M. Galikowski. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.