Annuntio vobis gaudium magnum;

Annuntio vobis gaudium magnum;

zou de aankondiging kunnen luiden als de coalitieonderhandelingen tussen CDU/CSU en SPD lukken.

Het heeft een tijdje geduurd, maar de politieke partijen in Duitsland hebben een oplossing voor het verrassende resultaat van de verkiezingen gevonden.

Wat de consequenties zijn op het economisch-juridische vlak is moeilijk in te schatten. Een grote coalitie biedt de kans om het meest belangrijke onderwerp – de herziening van het federale stelsel – aan te pakken en zodoende de blokkade van de regering door de Bundesrat een halt toe te roepen.

Bij alle andere onderwerpen zullen wij het moeten afwachten. De kans is aanwezig dat de nieuwe coalitie in staat is de problemen die Duitsland heeft, grondig aan te pakken.

Echter, het is ook mogelijk dat om strategische overwegingen de partijen elkaar blokkeren. Immers, de SPD heeft op de linkerkant van het politieke spectrum een concurrent erbij gekregen die met de boegbeelden Gregor Gisy en Oskar Lafontaine druk in de vijver van de SPD zal vissen.

Dit zou ertoe kunnen leiden dat de SPD elke stap richting hernieuwing van het arbeidsrechtelijke en sociale stelsel zal blokkeren. Afwachten maar…