Obelix / Mobilix

“Obelix” / “Mobilix”

Les Éditions Albert René, bekend van de verschrikkelijk slechte Asterix – aflevering van enkele weken geleden, hadden ook in het rechtsgeding omtrent het verwarringsgevaar dat zou bestaan met betrekking tot het merk “MOBILIX”, geen “geheim wapen”.

Verkort weergegeven claimde men dat tussen de woorden MOBILIX en OBELIX een dusdanig grote gelijkenis zou bestaan, dat er sprake zou zijn van een associatiegevaar. Vooral de eindlettergreep “ix” zou een karakteristiek kenmerk van de merkenfamilie “Asterix” zijn.

Voor de goede orde: “MOBILIX” was als merk voor de dienstverlening op het gebied van telecommunicatie aangevraagd, een gebied waar Obelix niet per se om bekendstaat.

De Europese rechter in eerste aanleg wees de klacht af. Weliswaar bestaat er een fonetische gelijkenis tussen de twee woorden. Echter, noch het woord “MOBILIX”, noch het woord OBELIX heeft in een van de ambtstalen van de Europese Gemeenschap enige betekenis.

Terwijl het woord MOBILIX met de mobiele telefonie zou kunnen worden geassocieerd, wordt het woord OBELIX in de praktijk zonder meer met het stevige figuur van de alom bekende stripheld in verband gebracht. Dit maakt een verwarring onwaarschijnlijk. Ook bestaat er geen alleenrecht op het gebruik van de suffix “-ix”.

Meer weten over merkenrecht? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.