Ontslag door niet zelfstandig bevoegde directeur nietig

Ontslag door niet zelfstandig bevoegde directeur nietig

Het gebeurt nogal eens dat een directeur de statuten van de Duitse dochtervennootschap niet kent. Hierin is o.a. de bevoegdheid van de directeur geregeld. Zelfstandig bevoegd of gezamenlijk met een andere directeur of procuratiehouder bevoegd, het maakt nogal wat uit.

Ondertekent een “slechts” gezamenlijk bevoegde directeur een ontslagbrief alleen, dan voldoet deze opzegging niet aan de eis dat een dergelijke wilsverklaring schriftelijk moet zijn opgesteld en derhalve de handtekeningen van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon/personen moet dragen (aldus het Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg).

Meer weten over het ontslaan van medewerkers? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann van ons kantoor.

Meer weten over vennootschapsrecht en de bevoegdheid van directeuren? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor.

Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.