Geen Autobahn-Maut voor (Nederlandse) lijnrijders!

Geen Autobahn-Maut voor (Nederlandse) lijnrijders!

“Moeten Nederlandse lijnrijders (uit de bloemenwereld) nu wel of niet Maut (tol) betalen op Duitse snelwegen?” is een vraag die wij steeds vaker krijgen gesteld.

Het antwoord is niet zo simpel en hangt af van hetgeen men onder een lijnrijder verstaat. Na de fantastische lezing over de Nederlandse bloemenexport, die bij de Nederlands Duitse Businessclub in Kleve door de heer H. Visser van de firma D. Visser en Zonen BV werd gehouden (waarvoor nogmaals mijn dank), weet ik dat het begrip “lijn” in de bloemenwereld nogal extensief wordt gebruikt. Men heeft een lijn naar dit land en naar dat land etc. en is dus lijnrijder.

Wij moeten het begrip “lijnrijder” derhalve m.b.t. de Maut even scherp definiëren.

Als wij het hebben over Fahrzeuge, die nicht ausschließlich fuer den Gueterkraftverkehr bestimmt sind, dan valt een dergelijk voertuig onder de regeling van § 1 lid 1 en 2 van het Autobahnmautgesetz en is het derhalve vrijgesteld van de Maut.

Wij spreken in dit geval over een Verkaufsfahrzeug (winkelwagen) die niet uitsluitend voor het vervoer van goederen bestemd is. Het verkoopaspect van het voertuig is dus bepalend voor de kwalificatie. Levert u alleen maar vooraf bestelde bloemen etc. aan een Duitse groothandel c.q. winkel dan moet u wel Maut betalen. Verkoopt u vanuit de wagen zoekt de afnemer de bloemen ter plaatse uit, dan is het waarschijnlijk dat u geen Maut hoeft te betalen.

In het laatste geval is het raadzaam om u wel bij Toll Collect aan te melden en een vrijstelling van de Maut aan te vragen. Op basis van de vrijstelling is de kans op aanhouding en controles miniem, omdat het systeem voertuigen met een vrijstelling zelfstandig kan identificeren. De registratie (en vrijstelling) geldt voor een periode van twee jaar.

Voor de vrijstelling moet je een verzoek indienen bij Toll Collect.

Meer weten over de regeling? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer van ons kantoor. Vragen m.b.t. Duitse belastingplicht voor lijnrijders? Neemt u contact op met de heer A. Craemer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.