Handelsagenten: beëindiging van de overeenkomst

Handelsagenten: beëindiging van de overeenkomst

Op dit moment ontvangen wij een groot aantal vragen omtrent het beëindigen van agentuurovereenkomsten. Blijkbaar inventariseert een aantal bedrijven de opties (en kosten) van een nieuwe verkoopstrategie voor de Duitse markt. Reden genoeg om u bij dezen op de hoogte te stellen van de actuele stand van zaken.

Regelmatig wordt in de agentuurovereenkomst een opzegtermijn afgesproken. De aldaar geregelde termijn mag echter nooit korter zijn dan de wettelijke termijn. Deze bedraagt:

  • het eerste contractjaar met een opzegtermijn van één maand aan het einde van een maand;
  • het tweede contractjaar met een opzegtermijn van twee maanden aan het einde maand;
  • het derde tot vijfde contractjaar met een opzegtermijn van drie maanden aan het einde van een maand;
  • vanaf het vijfde contractjaar met een opzegtermijn van zes maanden aan het einde van een maand. 

Vaak zien wij in agentuurovereenkomsten ook termijnen van: 

  • 3 – 6 maanden tegen het einde van een kwartaal;
  • 3 – 6 maanden tegen het einde van het halfjaar;
  • 3 – 6 maanden tegen het einde van het jaar.

Vooral bij dit soort regelingen is een goede agendering van de termijnen noodzakelijk, zodat men (vooral bij de laatste variant) een beslissing niet eindeloos hoeft uit te stellen omdat men een termijn heeft verzuimd.

Los daarvan moet men uiteraard rekening houden met de goodwillvergoeding voor de agent, die snel oploopt tot grote bedragen.

Meer weten over agentuurrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.