Arbeidsrecht: beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Arbeidsrecht: beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Anders dan het agentuurrecht kent het Duitse arbeidsrecht geen goodwillvergoeding aan het einde van de overeenkomst. Ook kennen wij geen kantonrechterformule zoals Nederland.

De wettelijke (minimale) opzegtermijnen bedragen:

Aantal jaren werkzaam:                       ontslagtermijn:

proeftijd (max. 6 maanden)                            2 weken
tot 2 jaar                                                        4 weken per 15e of per einde van de maand

Aantal jaren werkzaam:                       ontslagtermijn:

> 2 jaar                                                           1 maand per einde van de maand
> 5 jaar                                                           2 maanden per einde van de maand
> 8 jaar                                                           3 maanden per einde van de maand
> 10 jaar                                                         4 maanden per einde van de maand
> 12 jaar                                                         5 maanden per einde van de maand
> 15 jaar                                                         6 maanden per einde van de maand
> 20 jaar                                                         7 maanden per einde van de maand

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.