Stoppen met een Duitse GmbH vergt de nodige stappen

“Stoppen” met een Duitse GmbH vergt de nodige stappen

Niet alle plannen in het zakelijk leven worden met succes bekroond. Op een gegeven moment ontstaat dan de wens met de Duitse GmbH “te stoppen”.

Is de beslissing bedrijfsintern één keer genomen, dan wil men e.e.a. liefst vanaf ‘morgen’ ook omzetten. De belangstelling voor de Duitse dochter zakt beneden nul en elke cent die nu nog wordt uitgegeven, lijkt weggegooid geld.

Toch is het niet zo gemakkelijk om het Duitsland-avontuur te beëindigen. De Duitse GmbH is namelijk een rechtspersoon die ooit via een formele weg is opgericht. Dezelfde weg moet dan ook worden bewandeld om het leven van deze (rechts)persoon te beëindigen.

De volgende stappen zijn noodzakelijk:

1.) In eerste instantie moeten de aandeelhouders een besluit
     nemen om de activiteiten te beëindigen. 

2.) Dit besluit moet worden gepubliceerd in de staatscourant
     (3 keer) samen met een oproep aan eventuele crediteuren
     om hun vordering bij de te benoemen liquidator aan te melden. 

3.) De liquidatieperiode duurt minimaal 1 jaar en tijdens deze
     periode moet de GmbH nog aan alle wettelijke verplichtingen
     voldoen. 

4.) Tijdens de liquidatiefase moet de GmbH ook nog (steeds) over
     een zetel (adres) in Duitsland beschikken. De plaats van de zetel
     is vastgesteld bij de inschrijving in het handelsregister.

5.) Wel is het mogelijk om de zetel binnen Duitsland te verplaatsen.
     Hiervoor moet echter wederom een aandeelhoudersbesluit worden
     genomen en moet de wijziging ingeschreven worden in het
     handelsregister. 

6.) De persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur voor de
     correcte afwikkeling van de GmbH, vooral m.b.t. eventuele
     verplichtingen tegenover de fiscus en de sociale verzekeringsinstanties,
     is een belangrijk aandachtspunt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.