Arbeidsrecht: valkuil bij onherroepelijke vrijstelling

Arbeidsrecht: valkuil bij onherroepelijke vrijstelling

Wordt een arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden beëindigd, dan komen partijen in Duitsland regelmatig overeen dat de werknemer tot aan het aflopen van de opzegtermijn onherroepelijk wordt vrijgesteld van zijn werk. Een dergelijke clausule kan dramatische gevolgen voor de werknemer hebben.

Zoals onlangs bekend geworden is, zijn de sociale verzekeringsinstanties namelijk overeengekomen om de spelregels in geval van vrijstelling te veranderen. Voor de toekomst eindigt ( bij een vrijstelling) de verzekeringsplicht met de laatste dag die de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt.

Als reden wordt o.a. aangevoerd dat met de onherroepelijke vrijstelling het directierecht van de werkgever vervalt en de werknemer zelf dan ook niet meer gebonden is aan instructies van de werkgever. In een dergelijke situatie moet het salaris weliswaar tot het juridische einde van de arbeidsrelatie worden doorbetaald, maar sociale lasten hoeven niet meer te worden afgedragen met als gevolg dat de werkgever de werknemer bij de sociale verzekeringsinstanties moet uitschrijven.

Gevolg: de werknemer is niet meer verzekerd voor Kranken-, Renten-, Pflege- en Arbeitslosenversicherung.

Het is dus zaak goed over de formulering van een Aufhebungsvertrag na te denken. In elk geval dient de werkgever de werknemer op de gevolgen van een dergelijke afspraak te wijzen, anders dreigt een schadevergoedingsclaim van de kant van de werknemer.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.