Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XIII)

Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XIII)

In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de zgn. Serienanmeldung. Deze editie behandelt de gang van zaken nadat het DPMA de aanmelding heeft ontvangen.

Na ontvangst van de stukken verstrekt het DPMA in eerste instantie een dossiernummer. Voorts wordt vastgesteld tot welke klasse(n) de goederen en/of diensten behoren.

Met de ontvangstbevestiging wordt ook onmiddellijk een kostennota aan de aanmelder gezonden. Het is belangrijk deze nota niet te laten liggen, maar te betalen want het registratieproces gaat pas verder als de kostennota is voldaan.

In het vervolg wordt getoetst of de aanmelding in formeel opzicht aan de wettelijke eisen voldoet en of een registratie niet is uitgesloten vanwege absolute Schutzhindernisse.

Belangrijk te weten is dat het DPMA niet onderzoekt of een soortgelijk of identiek merk reeds is geregistreerd (wordt vervolgd in de komende nieuwsbrief).

Meer weten over het Duitse recht op gebied van merken en modellen? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.