Belastingrecht: Advance Pricing Agreements (APA) met de Duitse fiscus mogelijk

Belastingrecht: Advance Pricing Agreements (APA) met de Duitse fiscus mogelijk

Transfer pricing (het hanteren van verrekeningsprijzen) is een dagelijks probleem in de verhouding tussen de Nederlandse moeder- en de Duitse dochteronderneming.

Bij transfer pricing gaat het erom dat bij transacties tussen gelieerde ondernemingen het beginsel van normale marktvoorwaarden in acht wordt genomen. Volgens dat beginsel dient de belastbare winst op activiteiten tussen gelieerde ondernemingen te worden berekend op dezelfde wijze als wanneer de transactie was verricht tussen twee niet-gelieerde partijen onder normale marktvoorwaarden.

Zowel de Nederlandse, als de Duitse fiscus kijkt met argusogen naar de prijsstelling omdat men bang is dat via de verrekeningsprijzen winsten worden verschoven. Ondernemers willen dan ook graag duidelijkheid over de verrekeningsprijzen die door de fiscus worden geaccepteerd, omdat het begrip “tussen twee niet-gelieerde bedrijven onder normale marktvoorwaarden” natuurlijk discutabel is.

De Duitse fiscus biedt de mogelijkheid e.e.a. vroegtijdig en bindend vast te leggen via de APA-procedure, waarin behalve de ondernemer zowel de Duitse, als de Nederlandse fiscus betrokken is. Een dergelijke procedure lijkt lastig, maar bespaart veel werk en ergernis in de toekomst.

Gezien het feit dat de fiscus in beide landen betrokken is, lijkt het zinvol om in beide landen tegelijk en met dezelfde gegevens een aanvraag in te dienen.

Meer weten over Duits belastingrecht en/of het APA? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.