Staalprijzen met 30% gestegen. De juridische kant!

Staalprijzen met 30% gestegen. De juridische kant!

Gezien de explosie van de staalprijzen geraken steeds meer bedrijven die staalproducten verwerken in de problemen.

Het is derhalve absoluut noodzakelijk bij nieuwe contracten een prijscompensatieclausule (Gleitklausel) op te nemen.

De vraag is natuurlijk hoe je met ‘lopende’ contracten moet omgaan. De strategie in deze is uiteraard afhankelijk van de individuele overeenkomst. Wellicht biedt deze „tussen de regels” mogelijkheden tot aanpassing. Zo niet, dan moet er gekeken worden of men wellicht op basis van Wegfall der Geschäftsgrundlage tot een oplossing kan komen. Dit zal echter slechts in buitengewone situaties mogelijk zijn.

Het aanvechten van de overeenkomst is eveneens amper mogelijk, omdat calculatiefouten over het algemeen in de risicosfeer van de opdrachtnemer liggen.

Meer weten? Neem dan contact met de heer Udo Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.