Incasso in Duitsland (Wie factureert? De BV of de GmbH)

Incasso in Duitsland (Wie factureert? De BV of de GmbH)

Casus

Duitse verkoop-GmbH sluit een overeenkomst m.b.t. de levering goederen met een Duitse afnemer. De Nederlandse BV levert en factureert (excl. BTW) in eigen naam. De afnemer betaalt niet.

Terecht, want hij heeft geen factuur van zijn contractpartner, maar van een “onbekende” derde ontvangen. De vordering is ook niet opeisbaar na dertig dagen (zoals gebruikelijk), omdat opeisbaarheid de ontvangst van de goederen en de (correcte) factuur vereist.

Ook BTW-technisch ontstaat hier een probleem. Herkent u de situatie : Neem dan contact op met de heer Uli Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.