De 15% regeling, het uur van de waarheid!

De 15% regeling, het uur van de waarheid!

Zoals u weet gaat de Duitse fiscus (verkort gezegd) ervan uit dat elk bedrijf dat werkzaamheden aan of i.v.m. bouwwerken verricht, in Duitsland belastingplichtig is, tenzij men het tegendeel aantoont.

De opdrachtgever! is verplicht 15% van de bruto-opdrachtsom in te houden en aan de fiscus af te dragen. Doet de opdrachtgever dit niet, dan moet hij later alsnog de 15% afdragen en heeft hij in totaal 115% betaald (het terugvorderen van de aan de fiscus betaalde bedragen is een kunst apart, omdat het geld ten behoeve van de opdrachtnemer is gestort en ook alleen deze recht op terugvordering heeft).

Is de opdrachtnemer in het bezit van een vrijstelling van de Duitse fiscus, dan kan de opdrachtgever zonder risico 100% aan de opdrachtnemer uitbetalen. Reden genoeg voor (met de regeling bekende) opdrachtgevers opdrachten uitsluitend aan bedrijven te verstrekken die over een vrijstelling beschikken.

Echter, vrijstellingen worden maar voor bepaalde tijd verstrekt en na afloop van de vrijstellingsperiode moet de opdrachtnemer bij een hernieuwde aanvraag documentatie over alle opdrachten in Duitsland uit de afgelopen periode overhandigen. Bij de controle van deze stukken constateert de fiscus regelmatig dat het Nederlandse bedrijf in dusdanige aard en omvang in Duitsland actief was, dat er sprake is van een fiscale vaste inrichting.

Gevolg: belastingplicht in Duitsland met alle gevolgen van dien. Voor het bedrijf is dit niet echt vervelend, want via het Nederlands-Duitse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting betaal je – zoals de naam al zegt – , de belasting niet dubbel. Het gevolg is natuurlijk wel wat administratieve rompslomp en wat advieskosten om de zaak goed op de rails te brengen.

Lastiger is echter de positie van de medewerker. Wordt zijn salaris (gedeeltelijk) ten laste van de fiscale vaste inrichting betaald – en dat is bijna altijd het geval – dan is hierover in Duitsland loonbelasting verschuldigd. Ook dit zou gezien de tarieven niet erg zijn, ware het niet zo dat bij een Duitse loonbelastingplicht de hypotheekrenteaftrek in het gedrang komt. Weliswaar behoort “stalling” tot de mogelijkheden. Op korte termijn komt echter het financiële gebouw in gevaar dat vaak sterk op de pilaar “hypotheekrenteaftrek” rust.

Reden genoeg zich te informeren wanneer er wel of niet sprake is van een fiscale vaste inrichting.

Meer weten?: Neem dan contact op met de heer Alexander Crämer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.