Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel I)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel I)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Overeenkomsten

In Duitsland komt, net als in Nederland, een overeenkomst door wilsovereenstemming tussen de partijen tot stand. Daarbij moet op enige van het Nederlandse systeem afwijkende Duitse bepalingen worden gewezen.

Het sluiten van een overeenkomst zelf wordt geregeld volgens de algemene principes van het contractenrecht, en wel conform het Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), vergelijkbaar met het BW in Nederland.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen:

Eenzijdige rechtshandelingen
zijn bijvoorbeeld:

  • het testament
  • het ontslag
  • of het verzet

Meerzijdige rechtshandelingenMeerzijdige rechtshandelingen
Aan dit soort rechtshandelingen ligt de wilsverklaring van enkele, dus tenminste twee personen ten grondslag, waarbij de rechtshandeling door hun overeenkomstige wilsverklaringen ontstaat.

Een overeenkomst komt tot stand door

  • Aanbod 

    en
     

  • Aanvaarding

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.