Incasso in Duitsland: Elektrogesetz misbruikt

 Incasso in Duitsland: Elektrogesetz misbruikt

Zoals u weet moeten alle electr(on)ische apparaten zijn geregistreerd alvorens zij op de Duitse markt mogen worden gebracht. E.e.a. vloeit voort uit de omzetting van de Europese richtlijn WEEE (voor overige artikelen m.b.t. Elektrogesetz: klik hier).

In onze incassopraktijk zien wij steeds vaker dat Duitse bedrijven weigeren om rekeningen te betalen met het argument dat de Nederlandse leverancier van elektr(on)ische producten zich had moeten registreren bij de stichting EAR.

Wij hadden er al voor gewaarschuwd dat Duitse afnemers de administratieve lasten en de hoge kosten die gepaard gaan met een registratie zouden willen verleggen naar hun (buitenlandse) leveranciers. Dat men de nieuwe wet echter zou misbruiken om betalingen te weigeren, is een nieuwe variant die met de wet niet wordt beoogd. Het zijn in eerste instantie immers de Duitse producenten en importeurs die adressaat van de wet zijn.

Geheel anders ziet het er echter uit als de Duitse afnemer in zijn inkoopvoorwaarden of contracten eist dat de (buitenlandse) leverancier de verplichtingen uit het Elektrogesetz voor zijn rekening neemt. Dan is de Nederlandse leverancier van B2C apparatuur contractueel verplicht om zich te laten registreren, een bankgarantie te stellen en een contract aan te gaan met een in heel Duitsland actief inzamelbedrijf. Ook de B2B leverancier moet in dit geval geregistreerd zijn. Zijn financiële en administratieve verplichtingen wegen echter minder zwaar.

Wij hebben inmiddels talloze brieven van Duitse afnemers aan Nederlandse leveranciers ontvangen waarin het Nederlandse bedrijf gevraagd wordt om te bevestigen dat men de verplichtingen uit het Elektrogesetz zal overnemen. Menig Nederlands bedrijf heeft de geëiste verklaring afgegeven onder het motto: “het zal zo´n vaart niet lopen” en zich verder niet meer om dit vraagstuk bekommerd. Zonder te beseffen wat de gevolgen zullen zijn, levert men zonder de nodige registratie.

De gevolgen zijn ernstig:

a) omdat men niet conform het contract levert, is de afnemer niet verplicht de rekening te betalen!
b) omdat niet geregistreerde producten sinds 24-11-2005 in Duitsland niet meer mogen worden verkocht, dreigen er voor het Nederlandse bedrijf ook nog enrome schadeclaims ter hoogte van de gederfde winst van de Duitse afnemer.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer P. Liewes. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over het Elektrogesetz? Neemt u dan contact op met de heer A. Craemer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.