Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XII)

Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XII)

In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de zgn. Ausstellungsprioritaet. Deze editie behandelt de aanmelding van meerdere merken in een keer (Serienanmeldung).

Het komt nogal eens voor dat er niet slechts één merk moet worden geregistreerd, maar een hele serie tegelijk. In een dergelijk geval zou het onhandig zijn als de verschillende aanmeldingen van één aanvrager door verschillende medewerkers bij het BPMA in behandeling worden genomen. Miscommunicatie ligt op de loer. Derhalve bestaat de mogelijkheid het DPMA te verzoeken de verschillende aanvragen in een keer te behandelen. Dit vereist o.a. dat:

  • – alle aanmeldingen van dezelfde aanvrager komen;
  • – op dezelfde Leitklasse zijn gericht;
  • – voor alle aanmeldingen wel of niet versnelde behandeling wordt gevraagd;
  • – de juiste formulieren worden gebruikt.

Het BPMA is vrij om het verzoek in te willigen als aan alle formele vereisten is voldaan.

Meer weten over het Duitse recht op gebied van merken en modellen? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.