Ons kantoor is veel meer dan een Dutch Desk

Ons kantoor is veel meer dan een Dutch Desk

Een Dutch Desk is over het algemeen een aanlooppunt binnen een allochtone organisatie waar men zijn vraagstelling in het Nederlands kan voorleggen. De Nederlands sprekende medewerker neemt de zaak op en bespreekt hem met de allochtone specialisten. De communicatie met de cliënt geschiedt dan of in het Engels of via de Nederlands sprekende tussenpersoon. Een kostbare en omslachtige weg waarbij communicatiestoringen op de loer liggen.

Gezien het feit dat ons kantoor uitsluitend voor het Nederlandse bedrijfsleven werkt, is het vanzelfsprekend  dat al onze advocaten en belastingadviseurs maar ook een groot aantal medewerkers Nederlands spreken. U kunt dus rechtstreeks met onze specialisten in uw eigen taal communiceren.

Met het beheersen van de Nederlandse taal is het echter niet gedaan. Om echt te begrijpen wat de intenties van een ander zijn, moet men ook enige inzicht hebben in de socio-culturele achtergronden van een gesprekspartner. Vandaar dat wij dagelijks de Nederlandse media volgen en wekelijks, tijdens het kantooroverleg, ons bezig houden met de Nederlandse geschiedenis. Elke dinsdag ochtend bespreken wij een onderwerp uit de canon van de Nederlandse geschiedenis (www.entoen.nu)
 
“Begrijpen” is namelijk iets anders dan “verstaan”.