Arbeidsrecht: concurrentiebeding kost ook tijdens proeftijd geld

Arbeidsrecht: concurrentiebeding kost ook tijdens proeftijd geld

Casus: de werkgever komt in het kader van een arbeidsovereenkomst met zijn nieuwe werknemer een concurrentiebeding overeen. Tijdens de proeftijd zegt de werkgever de overeenkomst op. De werknemer eist betaling van (een deel van) zijn salaris voor de duur van het concurrentiebeding.

Terecht, zoals het Bundesarbeitsgericht oordeelde. Wil men dat het concurrentiebeding pas na afloop van de proeftijd in werking treedt, dan moet men dit uitdrukkelijk overeenkomen. Laat men dit na, dan geldt het concurrentiebeding met de daaruit voortvloeiend verplichting tot betaling van een vergoeding voor de duur van het beding vanaf dag één (minimaal 50% van het salaris).

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u contact op met mevrouw

G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.