Vennootschapsrecht: als de directeur (even) buiten spel is

Vennootschapsrecht: als de directeur (even) buiten spel is

Veel Duitse dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven hebben maar één directeur. Dit is vooral het geval als de directeur-grootaandeelhouder van het Nederlandse moederbedrijf tevens directeur is van de GmbH. Omdat hij gewend is om als alleenheerser door het leven te gaan, duldt hij niemand naast zich.

Wat gebeurt echter in het geval van een hartinfarct of een zwaar ongeval? De vennootschappen worden stuurloos.

Anders dan velen denken, kan in een dergelijke situatie niet de echtgenote, zoon of een gekwalificeerde medewerken het roer zomaar overnemen. Hiervoor is eerst een aandeelhoudersbesluit noodzakelijk, waarin een nieuwe of een verdere directeur wordt benoemd. De Nederlandse, evenals de Duitse vennootschap handelen namelijk via hun organen, die naar Duits recht uitsluitend natuurlijke personen zijn.

Oplossing voor Duitsland: via een notariële acte kan een zgn. Vorsorgevollmacht worden gedeponeerd. Deze is vergelijkbaar met een algemene volmacht met het verschil dat zij slechts wordt gebruikt als de machtigingsgever niet in staat is zelf te handelen.

Meer weten over vennootschapsrecht en oprichten van een bedrijf in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer F. Heinzel. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.