Loonkostendaling van ca. 0,5% verwacht

Loonkostendaling van ca. 0,5% verwacht

In het eerste kwartaal hebben de Duitse ziektekostenverzekeraars een overschot van ca. 1 miljard euro gerealiseerd. Daarmee wordt het aannemelijk dat de ziektekostenpremies in het lopende jaar kunnen dalen. Tot nu toe bedraagt de premie ca. 14,5% van het bruto-inkomen. Verwacht wordt een verlaging naar 13,6% (50% werkgever/50% werknemer).

Meer weten over de sociale verzekering in Duitsland en de afdracht van Lohnnebenkosten?

Neem dan contact op met mevrouw M. Galikowski van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.