Nieuwe wetgeving m.b.t. zwartwerken

Nieuwe wetgeving m.b.t. zwartwerken

Vooral in de bouwsector is zwartwerken schering en inslag, terwijl honderdduizenden Duitse bouwvakkers werkloos zijn. Of het nu gaat om zwartwerken i.v.m. uitkeringsfraude of zwartwerken door Oosteuropese ‘slaven’ zonder enig recht op sociale zekerheid; het aantal facetten in deze sector is enorm groot.

De nieuwe wetgeving en ca. 7000 man extra personeel bij de controlerende instanties moet e.e.a. indammen. De maatregelen zijn omvangrijk en zijn over een groot aantal wetten verdeeld. Te veel om in deze juridische nieuwsbrief Duitsland te behandelen.

Belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven:

Aansprakelijkheid aannemers voor afdracht sociale lasten onderaannemers
Aansprakelijkheid onderaannemers voor afdracht sociale lasten van hun onderaannemers
Aansprakelijkheid aannemers voor betaling minimumloon voor werknemers van onderaannemers
Aansprakelijkheid onderaannemers voor betaling minimumloon voor werknemers van hun onderaannemers
Uitsluiting van publieke opdrachten voor aannemers die in strijd handelen met de regels voor illegaal werken en zwartwerken.
Het illegaal laten werken van buitenlanders kan beboet worden met € 500.000,-.
Illegale Ausländerbeschäftigung komt voor de strafrechter als er meer dan 5 werknemers bij betrokken zijn.
Betaald salaris geldt als nettosalaris. Dit maakt het gemakkelijk om bij zaken die opvallen de naheffing van belastingen en sociale premies te berekenen.

Nederlandse aannemers en onderaannemers
Waarschuwing:! Let op wie je als onderaannemers op een Duitse bouwput inschakelt. Laat je minimaal de originelen van de volgende documenten overhandigen en maak er een kopie voor je dossier van:

Handwerkskarte (is het bedrijf in de Handwerksrolle ingeschreven, ga geen discussie aan of het wel of niet noodzakelijk is, de Handwerkskarte  is het rijbewijs voor de bouw).
Sozialversicherungsnachweis van alle werknemers
E101 bij buitenlanders
Betriebsnummer bij het Duitse arbeidsbureau
Aanmelding werknemer bij het ziekenfonds/verklaring van geen bezwaar ziekenfonds
Aanmelding werknemer bij de Berufsgenossenschaft
Verklaring goed gedrag belastingdienst
Bewijs betaling minimumloon bij buitenlandse werknemers
Uittreksel Handelsregister resp. Kamer van Koophandel
Vrijstellingsverklaring conform § 48 EStG

Meer weten over werken in Duitsland? Neem dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.