Engelstalige contracten moet je in Duitsland niet gebruiken

Engelstalige contracten moet je in Duitsland niet gebruiken

Regelmatig worden wij verzocht contracten met Duitse handelsagenten of vertegenwoordigers in de Engelse taal op te stellen. De reden ervoor is simpel. Men wil graag één contracttaal voor alle landen.

Het is de vraag of deze begrijpelijke wens vanuit juridisch perspectief zinvol is.

Als een contract eenmaal is uitonderhandeld en is afgesloten en alle partijen houden zich naar tevredenheid aan de gemaakte afspraken, dan verdwijnt hij in de ladenkast en wordt jarenlang niet meer ter hand genomen.

Wordt het contract weer te voorschijn gehaald, dan zal dit over het algemeen het geval zijn omdat een van de partijen de andere verwijt zich niet volledig aan de gemaakte afspraken te houden. Een juridisch geschil ligt al snel op de loer.

Mocht de zaak voor de rechter komen, dan wordt het lastig. De Duitse wet bepaalt namelijk dat de taal waarin een geschil wordt behandeld Duits is (Gerichtssprache ist Deutsch). En wat voor de mondelinge en schriftelijke behandeling geldt, geldt ook voor de voor te leggen bewijsmiddelen.

Dit betekent dat uiterlijk nu het contract in de Duitse taal moet worden vertaald door een beëdigd vertaler. Die zal de stukken letterlijk vertalen, met alle consequenties van dien. Er zal worden gesteggeld over de juistheid van de vertaling, de vraag of de vertaling van bepaalde zinnen in de context van andere bepalingen wel of niet correct is, etc.

Het laat zich raden dat dit een langdurig (en daarmede kostbaar) karwei wordt, waarbij de uitgang van rechtsstrijd volledig in handen van de taalkundigen ligt. Geen leuk vooruitzicht, logischerwijs.

Wat was trouwens ook alweer de reden voor het gebruikmaken van Engelstalige contracten? De door het bedrijf gewenste uniformiteit van de contracten. Deze gewenste uniformiteit levert trouwens in de meeste landen van Europa dezelfde problemen op, omdat de rechters nu eens oordelen op basis van hun eigen taal.

TIP: Gebruik contracten in de landstaal van de rechter aan wie zij later moeten worden voorgelegd (en maak een interne vertaling voor de gewenste uniformiteit).

Meer weten over contracten met Duitse handelsagenten en/of medewerkers? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of met mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over Duitse algemene voorwaarden? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.