Terug naar een 40-urige werkweek

Terug naar een 40-urige werkweek 

In veel sectoren varieert de wekelijkse arbeidstijd nogal. Van 35 tot 40 uur, alles is mogelijk. Onder druk van de concurrentie uit Oost-Europa overwegen veel productiebedrijven de werktijd echter weer te verlengen richting 40 uur.De overweging is de ene zaak, de omzetting van het plan een andere. Er komen veel hindernissen bij kijken! Arbeidsovereenkomsten waarin wellicht het aantal werkuren is vastgelegd; een (algemeen bindend verklaarde) cao, de ondernemingsraad en de vakbond. Er zijn talloze situaties denkbaar; te veel om op te noemen.

Gaan wij derhalve voor het gemak maar uit van een bedrijf: niet cao gebonden, geen OR, volgens het arbeidscontract van de werknemers bedraagt de werkelijke werktijd 36 uur. De directie wenst de overgang naar de 40-urige werkweek. Omdat de directie niet eenzijdig de contracten kan wijzigen moet men:

a.) individueel met elke werknemer de verandering van zijn
     arbeidscontract overeenkomen

of

b.) een zgn. Änderungskündigung uitspreken.

Een Änderungskündigung is een complete opzegging (Kündigung) van de bestaande overeenkomst waarin tegelijkertijd een offerte wordt gedaan voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met de gewijzigde omstandigheden. Accepteert de werknemer de Kündigung niet, dan komt men in een arbeidsgerechtelijke procedure terecht en zal de rechter de zaak beoordelen.

Meer weten over het wijzigen van arbeidstijden en arbeidsrecht in Duitsland? Neem dan contact op met mevrouw G. Surmann van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.