Nieuw Duits-Nederlands verdrag voor grensoverschrijdende bedrijventerreinen

Fiscaal

Nieuw Duits-Nederlands “verdrag” voor grensoverschrijdende bedrijventerreinen

De meeste grensoverschrijdende bedrijventerreinen zijn een mislukking. Reden: er is niets grensoverschrijdends aan. Op de Nederlandse kant geldt het Nederlandse rechtssysteem, de Nederlandse sociale verzekeringswetten, het Nederlandse belastingrecht, het Nederlands-Duitse verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en de EU-coördinatierichtlijn(en) m.b.t. de sociale zekerheid.

In Duitsland gelden de normale Duitse regels etc. (zie boven). Geen echte meerwaarde dus en in het geval dat een bedrijfsgebouw precies op de grens staat, ook nogal dubieus.

Hier komt nu (gedeeltelijk) verandering in via het Derde Aanvullend Protocol tot het Duits-Nederlandse belastingverdrag.

Is uw firma gevestigd op een grensoverschrijdend bedrijventerrein of wilt u zich aldaar gaan vestigen, dan is dit verplichte lectuur (uiteraard ook voor alle belastingdeskundige lezers van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland).

Klik hier voor de tekst