Bouwrecht: openbare bouwopdrachten (Bund) alleen nog voor geregistreerde bedrijven!

Bouwrecht: openbare bouwopdrachten (Bund) alleen nog voor geregistreerde bedrijven!

Vanaf 1 oktober aanstaande zullen openbare opdrachten van de Bund m.b.t. Hochbau in het kader van onderhandse en beperkte aanbesteding alleen nog maar aan bedrijven worden gegund die staan geregistreerd bij een prekwalificatie instelling. Dit geldt zowel voor aannemers alsook voor onderaannemers!

Wat houdt prekwalificatie in?

Tot nu toe wordt bij elke openbare aanbesteding door de overheid opnieuw getoetst of een bedrijf voor de uitvoering van publiekrechtelijke opdrachten in aanmerking komt. Bij deze toets gaat het o.a. om de vraag of het bedrijf volgens de criteria van de VOB/A betrouwbaar en geschikt is, om voor de opdracht in aanmerking te komen.

Om de administratieve lasten voor alle betrokken partijen te beperken bestaan sinds 2005 registers (zie de JND van juli 2005) waarin bedrijven zich kunnen laten registreren. Voorafgaande aan de registratie vindt een betrouwbaarheidstoets plaats. De aanbestedende instantie kan in het vervolg online inzage in het register nemen.

Wij gaan ervan uit dat op termijn alle openbare opdrachten alleen nog maar aan bedrijven zullen worden gegund, die in de prekwalificatie lijst zijn opgenomen. Omdat de inschrijving enige voorlooptijd vergt is het aan te raden zich tijdig met dit vraagstuk bezig te houden.

Dat het de moeite is zich met deze materie bezig te houden moge blijken uit de volgende lijst van projecten die op dit moment worden aanbesteed: klik hier

Meer weten over bouwrecht en prekwalificatie in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.