Seminars Nederlands Duitse Businessacademie

Ook dit jaar verzorgen de advocaten en medewerkers van Anwaltskanzlei Strick een groot aantal seminars en workshops in het kader van de Nederlands-Duitse Businessacademie.

De ervaring leert, dat bij het zakendoen met Duitsland – onafhankelijk van de grootte van een bedrijf of de vooropleiding van de Nederlandse manager – veelal dezelfde fouten worden gemaakt. De reden hiervoor is waarschijnlijk gelegen in het feit, dat het Duitse en het Nederlandse rechtsstelsel zoveel op elkaar lijken. Dit maakt blind en ongevoelig voor de verschillen en valkuilen die uiteraard wel bestaan.

Toch heeft de gemiddelde manager eigenlijk een goed ontwikkeld gevoel voor eventuele valkuilen. Doet hij zaken met verre landen, dan zal hij niet aarzelen om in geval van enige “buikpijn” bij een beslissing de veronderstelde verschillen vooraf te onderzoeken.

Omdat Duitsland en Nederland zo dicht bij elkaar liggen, werkt dit mechanisme blijkbaar onvoldoende.
In de interactieve en vooral praktijkgerichte sessies leert u, uw “buikpijngevoel” ook in Duitsland te volgen.

Onderwerpen in de maanden april en mei:

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer

21-04-2005            Duitse contracten en Algemene Voorwaarden
10-05-2005            Arbeidsrecht in Duitsland
12-05-2005            Een Duitse boekhouding
18-05-2005            Beëindiging van de agentuurovereenkomst
24-05-2005            Van offerte tot incasso

Meer informatie: http://www.businessacademie.de/