Merkenrecht

Merkenrecht

Casus: een Nederlandse IT-onderneming richt gezamenlijk met een Duitse partner een dochtervennootschap (GmbH) in Duitsland op, om een Nederlandse software op de Duitse markt te brengen. De Duitse medeaandeelhouder laat de naam van de software bij het Deutsche Patent- en Markenamt beschermen. Als eigenaar van het merk laat hij zich persoonlijk inschrijven.

Er ontstaat later ruzie onder de aandeelhouders en de GmbH wordt geliquideerd. In het kader van de liquidatie wordt pas bekend dat het merkenrecht niet bij de GmbH ligt, maar bij de Duitse aandeelhouder die in het vervolg vrolijk met het merk verder handelt. Dit uiteraard tot groot ongenoegen van de Nederlandse partij die haar software onder de bekende merknaam in Duitsland wil verkopen, maar dit nu niet (meer) mag.

Om weer in het ‘bezit’ van het merk te komen, zijn meerdere procedures (ook in hoger beroep) noodzakelijk met alle kostengevolgen van dien.

Oplossing: Het gerechtelijk getouwtrek was compleet overbodig geweest als het Nederlandse bedrijf zijn merknaam zelf had laten registreren. Voor de kosten hoeft men het niet te laten: ca. € 1000,- (een fractie van de kosten van de gerechtelijke procedures).

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.