Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel V)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel V)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Afzonderlijke schuldovereenkomsten/soorten overeenkomsten 

 • Koopovereenkomst
 • Ruil
 • Schenking
 • Huur, pacht
 • Lening
 • Krediet
 • Arbeidsovereenkomst
 • Aanneming van werk
 • Borgtochtovereenkomst
 • Overeenkomst van afstand (Erlaßvertrag)
 • Schuldbekentenis

Er dient verder op gewezen te worden, dat er ook mengvormen van overeenkomsten bestaan, waarbij hier voor de bepaling tot welke soort overeenkomsten het contract behoort, het zwaartepunt van de prestatie maatgevend is, bijvoorbeeld koop en montage.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.