Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XI)

Het registreren van een merk in Duitsland (aflevering XI)

In de vorige aflevering zijn wij ingegaan op de (buitenlandse prioriteit). Deze editie behandelt de zgn. Ausstellungsprioritaet.

Heeft de aanmelder onder het merk reeds goederen of diensten op een beurs of expositie getoond, dan kan hij de dag van de eerste tentoonstelling als prioriteitsdag kiezen. Voorwaarde is echter dat de eerste publieke bekendmaking:

a) niet langer dan zes maanden is geleden;
b) de beurs / expositie behoort tot de door de miinister van Justitie gepubliceerde evenementen.

De evenementen die hiervoor in aanmerking komen, worden gepubliceerd in het “Bundesgesetzblatt” en de tijdschrift “Blatt fuer Patent-, Muster- und Zeichenwesen“.

Meer weten over het Duitse merkenrecht? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne.  Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.