De “Strickvraag” (vraag I)

De “Strickvraag” (vraag I)

Een van onze lezers, de heer Markerink, projectleider bij 3t B.V., een dienstverlener op het gebied van electronics en embedded systems, kwam met de suggestie om in de Juridische Nieuwsbrief maandelijks een strikvraag te stellen.

Welnu, laat eens kijken wat u allemaal weet over het land waar Nederland bijna 25% van de algehele export naar toe gaat. Natuurlijk kent u Duitsland als uw broekzak, want wie aan export doet heeft zich goed voorbereid. Om het nog gemakkelijker te maken, beperken wij ons voorlopig op Nordrhein Westfalen, een deelstaat die aan Nederland grenst.

Mocht u het antwoord onverwachts niet weten, de oplossing vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief.

Vraag 1

We beginnen met geschiedenis. Sinds wanneer bestaat de deelstaat Nordrhein-Westfalen?