Zorgverzekeringswet en Duitsland

Zorgverzekeringswet en Duitsland

De Nederlandse zorgverzekeringswet heeft nogal wat voeten in aarde. Zeker als men grensoverschrijdend woont en werkt wordt deze wereld er niet gemakkelijker op.

Wonen in Nederland werken in Duitsland; wonen in Duitsland, werken in Nederland; werken in twee landen; werken als zelfstandige in een land en wonen in een ander land; studeren in Nederland en Duitsland; leven met een pensioen in een ander land; ziekenfondsverzekerd in Nederland per 31-12-2005 of bij een Duitse Krankenkasse; per 31-12-2005 particulier verzekerd in Nederland of Duitsland of wellicht vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds. Wat zijn de gevolgen?

Talloze variaties zijn denkbaar. Uw rechten en uw plichten, afhankelijk van uw woon- en werksituatie zijn uitstekend in kaart gebracht door CVZ.

In een nieuwe reeks zullen wij de verschillende situaties onder uw aandacht brengen. U kunt uiteraard ook rechtstreeks informeren bij CVZ c.q. hun website https://www.zorginstituutnederland.nl/.

Heden:

1.6.            Gepensioneerde + gezinsleden              2.6             Gepensioneerde + gezinsleden
1.6.2           Pensioen uit Nederland                        2.6.2          Pensioen uit Nederland en uit
en pensioen Duitsland                                           Duitsland

1.6 Gepensioneerde + gezinsleden

1.6.2 Pensioen uit Nederland en pensioen uit Duitsland

1.6.2.1 Op 31 december 2005 verplicht verzekerd (KVdR) in Duitsland

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. De veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel hebben dus geen gevolgen voor uw ziektekostenverzekering.

1.6.2.2 Op 31 december 2005 vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse)

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. De veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel hebben dus voorlopig geen invloed op uw ziektekostenverzekering. De volgende veranderingen gelden slechts voor u als de vrijwillige verzekering in Duitsland wordt beëindigd en als gevolg daarvan een verzekering in Nederland ontstaat. In Nederland wordt u dan als rechthebbende op grond van een verdragsregeling beschouwd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de voor u bevoegde instantie zal zijn.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal het CVZ voor u een formulier E 121 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in uw keuze van ziekenfonds. Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. Ook de volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid  (Pflegeversicherung) vallen hieronder. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Uw gezinsleden zijn eventueel ook rechthebbende en kunnen eveneens van het CVZ een formulier E 121 ontvangen. Het gekozen Duitse ziekenfonds gaat na of de voorwaarden zijn vervuld. Is dit het geval dan ontvangen ook zij een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald.

Verblijf in het buitenland (buiten Duitsland)

Als u binnenkort met vakantie gaat gebruikt u de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) van uw Duitse ziekenfonds ter beschikking worden gesteld. Als u naar het buitenland (bijv. Nederland) wilt gaan met het doel zich te laten behandelen, moet u hiervoor vooraf toestemming aan uw Duitse ziekenfonds vragen.

1.6.2.3 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing omdat u niet aan de volgens Duits recht geldende voorwaarden voor de ziektekostenverzekering van gepensioneerden voldoet. Dit zal ook na 1 januari 2006 niet veranderen. U wordt echter als rechthebbende op grond van een verdragsregeling beschouwd. Dit heeft voor u onder meer tot gevolg dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de voor u bevoegde instantie zal zijn.

Rechten in Duitsland:

Uw recht op medische zorg in Duitsland zal in beginsel niet veranderen. Dit betekent dat u en eventueel uw gezinsleden in Duitsland verstrekkingen in natura ontvangen, omdat u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) met het formulier E 121 bent ingeschreven. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner, resp. uw kinderen boven 18 jaar, moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald. Ook verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid vallen hieronder.

Verblijf in het buitenland (buiten Duitsland)

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u, zoals tot nu toe, de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) door uw Duitse ziekenfonds ter beschikking wordt gesteld. Als u naar het buitenland (bijv. Nederland) wilt gaan met het doel zich te laten behandelen, moet u hiervoor vooraf toestemming van uw Duitse ziekenfonds vragen.

1.6.2.4 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Nederland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing omdat u niet aan de volgens Duits recht geldende voorwaarden voor de ziektekostenverzekering van gepensioneerden voldoet. Dit zal ook na 1 januari 2006 niet veranderen. U wordt er echter als rechthebbende volgens een verdragsregeling beschouwd. Dit heeft voor u onder meer tot gevolg dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de voor u bevoegde instantie zal zijn.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal het CVZ voor u een formulier E 121 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in uw keuze van ziekenfonds. Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. Ook de volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid  (Pflegeversicherung) vallen hieronder. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Uw eventuele gezinsleden zijn ook rechthebbende en kunnen eveneens van het CVZ een formulier ontvangen. Het gekozen Duitse ziekenfonds gaat na of aan de voorwaarden wordt voldaan. Is dit het geval, dan ontvangen ook uw gezinsleden een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald.

Verblijf in het buitenland (buiten Duitsland)

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) door uw Duitse ziekenfonds ter beschikking wordt gesteld. Als u naar het buitenland (bijv. Nederland) wilt gaan met het doel zich te laten behandelen, moet u hiervoor vooraf toestemming van uw Duitse ziekenfonds vragen.

2.6 Gepensioneerden + gezinsleden

2.6.2 Pensioen uit Nederland en uit Duitsland

2.6.2.1 Op 31 december 2005 verplicht verzekerd (KVdR) in Duitsland

Op u zijn voortaan de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing (AWBZ en Zorgverzekeringswet). Dit heeft tot gevolg dat u na 1 januari 2006 in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten.

Premietoeslag door de Duitse pensioenverzekering (Deutsche Rentenversicherung -DRV):

Als u in toekomst volgens Nederlands recht een inkomensafhankelijke premie verschuldigd bent, is een aanvulling door de DRV mogelijk (toeslag).

De DRV zal u hierover in een afzonderlijke brief informeren.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat, ontvangt u voor het verkrijgen van verstrekkingen van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Deze geldt ook tijdens een verblijf in Duitsland.

2.6.2.2 Op 31 december 2005 vrijwillig verzekerd in Duitsland

Op u zijn voortaan de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing (AWBZ en Zorgverzekeringswet). Dit heeft tot gevolg dat u na 1 januari 2006 in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten.

Premietoeslag door de Duitse pensioenverzekering (Deutsche Rentenversicherung -DRV):

Als u voortaan volgens Nederlands recht een inkomensafhankelijke premie verschuldigd bent, is een aanvulling door de DRV mogelijk (toeslag). De DRV zal u hierover in een afzonderlijke brief informeren.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat ontvangt u van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Daarmee kunt u medische zorg verkrijgen. Dit geldt ook voor verblijf in Duitsland.

2.6.2.3 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit zal ook na 1 januari 2006 niet veranderen. U kunt kiezen tussen blijven bij uw tegenwoordige Nederlandse zorgverzekeraar of overstappen naar een andere verzekeraar.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat, ontvangt u van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Daarmee kunt u medische zorg verkrijgen. Dit geldt ook voor verblijf in Duitsland.

2.6.2.4 Op 31 december 2005 particulier verzekerd (in Nederland of in Duitsland)

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing (AWBZ en Zorgverzekeringswet). Dit heeft voor u tot gevolg dat u na 1 januari 2006 in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat, ontvangt u van uw zorgverzekeraar in Nederland de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC). Daarmee kunt u medische zorg verkrijgen. Dit geldt voor verblijf in Duitsland.

Wordt vervolgd.