Hartz IV

Hartz IV

Duitsland in rep en roer

Per 01-01-2005 vervalt de Duitse WW-vervolguitkering en wordt de huidige Arbeitslosenhilfe vervangen door het nieuwe Arbeitslosengeld II. De naam klinkt de mensen vriendelijk in de oren, maar de uitwerking van de nieuwe maatregel doet menig Duitser huiveren.

In Oost-Duitsland zijn de laatste weken massademonstraties op gang gekomen, die in navolging van de Montagsdemonstrationen, die eind jaren tachtig tot de val van het oude DDR-regime leidden, eveneens op maandag worden gehouden.

Ook in het westen zijn de burgers bezorgd om hun persoonlijke situatie, maar de woede begint langzaam om te slaan richting de Oost-Duitse demonstranten. Immers, veel „Wessis” zijn van mening dat hun huidige situatie voortvloeit uit het feit dat de „Wessis” jaarlijks ca. 90.000.000.000 (90 miljard) euro aan transferbetalingen richting het oosten doen. En dat al 14 jaar lang, zonder dat er ook maar een einde in zicht komt. Een scheuring tussen oost en west begint zich af te tekenen. De uiteindelijke aanleiding in de bovengenoemde wijziging van het sociale stelsel in Duitsland, ook bekend onder de naam‚ Hartz IV (de heer Hartz, personeelschef van de Volkswagen) stond aan de wieg van deze wijziging op basis van het verslag van de Hartz-commissie).

Gezien het feit dat de nieuwe regeling ook uitwerkingen heeft op Nederlandse bedrijven met personeel in Duitsland of Duitse dochterondernemingen, zullen wij in het vervolg dieper op Hartz IV ingaan. Vanwege de complexiteit zal de toelichting in een vraag- en antwoordformule geschieden.