Achtergrond van Hartz IV

Achtergrond van Hartz IV

Tot nu toe kennen wij in Duitsland drie systemen bij werkloosheid.

Het Arbeitslosengeld, een verzekeringsuitkering van de Arbeitslosenversicherung, waarvoor maandelijks een premie van 6,5% van het salaris wordt ingehouden (50% werkgever, 50% werknemer).

Arbeitslosenhilfe: vervolguitkering Arbeitslosengeld, gefinancierd uit de algemene belastingopbrengst. Uitkering 53% van het laatste nettosalaris.

Sozialhilfe: voor mensen die niet (lang genoeg) hebben gewerkt. Vergoeding voor huur, verwarming, voedsel, kleding en deelname aan het sociale leven op basis van het sozialkulturelle Existenzminimum. Uitkering naar behoefte, maar over het algemeen lager dan Arbeitslosenhilfe.

Hartz IV voegt nu Arbeitslosenhilfe en Sozialhilfe samen. Er worden nu vaste vergoedingen betaald:

  Alleenstaand Kinderen tot 14 j. Kinderen 15/18 j. Partner vanaf 19 j.
West-Duitsland € 345,- € 207,- € 276,- € 311,-
Oost-Duitsland € 331,- € 199,- € 265,- € 298,-

 Plus: vergoeding voor gepaste woning en verwarming.

 Daarnaast bestaan nog talloze detailregelingen.