Aanpassing Erneuerbare – Energien – Gesetz (EEG) biedt kansen voor Nederlandse bedrijven

Aanpassing Erneuerbare – Energien – Gesetz (EEG) biedt kansen voor Nederlandse bedrijven

Per 1 augustus jl. Is het EEG van kracht. Doelstelling is het bevorderen van milieuvriendelijke energie. Tot het jaar 2050 moet 50% van het Duitse primaire energieverbruik uit regeneratieve bronnen zoals wind, zon, biomassa, waterkracht en aardwarmte komen. Een geweldige stimulans voor bedrijven die in deze sector actief zijn. Het EEG verplicht de stroomleverancier energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa af te nemen en hiervoor een vastgelegde vergoeding te betalen. Duidelijk verhoogd zijn o.a. de vergoedingen voor energie uit biomassa en geothermie.