Staalprijsexplosie: toch prijsaanpassing mogelijk?

Staalprijsexplosie: toch prijsaanpassing mogelijk?

Twee juristen, drie meningen is het gezegde. Echter, wij hebben in Duitsland ca. 120.000 advocaten en dat maakt het toch wel onoverzichtelijk. Zo ook bij de discussie of bij bestaande contracten de stijging van de staalprijs doorberekend kan worden. Als men de discussie volgt, blijven echter maar twee standpunten over. Het ene is gebaseerd op een  uitspraak van het Reichsgericht uit het jaar 1921. Hier oordeelde het Reichsgericht dat een kostprijsverhoging van het eindproduct met 60% naar redelijkheid en billijkheid, de leverancier het recht zou geven van de afgesproken levering afstand te doen.

De andere mening is gebaseerd op een vonnis van het Bundesgerichtshof uit het jaar 1978. Hier oordeelde men dat een stijging van de olieprijs van meer dan 100% onvoldoende was om de leverancier hetzelfde recht toe te wijzen. Reden voor de beslissing was dat het Bundesgerichtshof van mening was dat de leverancier de prijsstijging had kunnen zien aankomen en hij voorzorgsmaatregelen had kunnen nemen.

De vraag is dus niet zozeer een juridische, maar een „menselijke”. Had een goed geïnformeerde handelaar de staalprijsstijging van  60 – 90% kunnen zien aankomen? En zo ja, waarom zijn dan toch zoveel bedrijven hierdoor verrast? Over dit vraagstuk kan dus iedereen een eigen mening hebben en niet alleen de juristen. Het is dus wachten op een uitspraak van de Bundesgerichtshof over enkele jaren voordat wij rechtszekerheid zullen hebben. Alleen helpt dit nu niet verder. De beslissing of u een verhoging wilt doorzetten (en dit desnoods gerechtelijk) moet nu worden genomen en niet over een aantal jaren.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer 0049-2821-7222-0.