Arbeidsrecht: klantenwerving via afscheidsbrief verboden

Arbeidsrecht: klantenwerving via afscheidsbrief verboden

Casus: een belastingadviseur zegt zijn bestaande baan op. Voor afloop van de opzegtermijn maakt hij gebruik van het adressenbestand van zijn werkgever en stuurt hij een brief aan alle klanten. In deze brief dankt hij voor de goede samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen. Tevens vermeld hij zijn privé-adres en zijn telefoonnummer. Later neemt hij een nieuwe baan bij een concurrent van zijn werkgever aan. Het Bundesgerichtshof beoordeelt deze gedraging in strijd met de wet. Het direct of indirect attenderen op een toekomstige activiteit als concurrent of voor een concurrent tijdens het bestaande dienstverband is ontoelaatbaar en verplicht de belastingadviseur tot het betalen van schadevergoeding.

Meer weten? Neemt u dan contact op met mevrouw Surmann van ons kantoor. Het telefoonnummer: 0049-2821-7222-0.