Grasmaaiers, bladzuigers en wat u verder nog in uw tuin (behalve op zondag) gebruikt

Grasmaaiers, bladzuigers en wat u verder nog in uw tuin (behalve op zondag) gebruikt

Nu de ergste hitte weer voorbij is en het gras weer groeit, komt bij menigeen de neiging op weer eens in de tuin te werken. Waar Duitsers zich mateloos aan ergeren is de gewoonte van Nederlanders vooral op zondag allerlei lawaai producerende apparaten te gebruiken. Gezien de droogte van de afgelopen weken en de talloze bladeren op de grond zou u op het idee kunnen komen, de volgende zondag uw bladzuiger aan te zetten en de dode boel op te ruimen. Doet u dat vooral niet, want u tuiniert in strijd met de wet.

Wanneer u met grasmaaiers en ander gereedschap in de tuin lawaai mag maken is namelijk duidelijk geregeld in de Geraete- und Maschinenlaermverordnung . Deze verordening kent 57 Geraetegruppe, waaronder ook het tuingereedschap. Het meeste gereedschap mag in de tijd van 07.00 uur tot 20.00 uur worden gebruikt. Echter, niet op zon- en feestdagen!!!!!

Voor bepaalde apparaten zoals bladzuigers e.a. geldt een aangescherpte regelgeving. Dit soort apparaten mag slechts tussen 9.00 uur en 13.00 uur en 15.00 uur tot 17.00 uur worden gebruikt.

Bovendien kunnen gemeentes additionele rusttijden voorschrijven.

Gezien ook het tuinieren dus in wezen een juridische kwestie is, raad ik u aan alvorens ermee te beginnen de volgende link zorgvuldig te bestuderen en bij uw gemeente te informeren of aldaar nog aanscherpingen van toepassing zijn: klik hier