Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel VI)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel VI)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Om bewijsredenen is het nuttig en zinvol alle overeenkomsten schriftelijk te sluiten. Dan staat gewoon vast wat de partijen op het moment van overeenkomst afgesproken hebben. Laat men de schriftelijke formulering (om wat voor reden dan ook) na, zo is nimmer uit te sluiten dat er misverstanden ontstaan die de eerst zo goede relatie onder druk zetten. Ook zien wij vaak dat „opvolgers” van degene met wie u jarenlang vertrouwensvol hebt samengewerkt – en bij wie een mondelinge overeenkomst nimmer een probleem was – een ander beleid hebben en de mondelinge afspraken gewoon naast zich neer leggen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor alle wijzigingen van (mondelinge en/of schriftelijke) overeenkomsten. Wilt u de afspraken elegant vastleggen zonder een nieuw contract op te maken, gebruik dan het kaufmännische Bestätigungsschreiben, dat wij eerder in deze reeks hebben uitgelegd. Al met al geldt in contractenland nog steeds het oude gezegde: wie schrijft, die blijft.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.