Bouwrecht: kan een opdrachtgever bij een nieuw project geld inhouden m.b.t. gebreken bij een eerder project?

Bouwrecht: kan een opdrachtgever bij een nieuw project geld inhouden m.b.t. gebreken bij een eerder project?

Zoals u weet kan een opdrachtgever bij gebreken tenminste drie keer de kosten voor de herstelwerkzaamheden inhouden. Dit recht heeft de opdrachtgever echter alleen maar als de aanspraken berusten op de selbe rechtliche Verhaeltnis.

De vraag is hoe e.e.a. uitwerkt als opdrachtgever en opdrachtnemer regelmatig samenwerken.

Voorbeeld: een aannemer werkt regelmatig samen met een onderaannemer voor bepaalde werkzaamheden. De opdrachten worden per project separaat aanbesteed, in opdracht gegeven en afgerekend.

Na afrekening van een project blijken later gebreken. De aannemer verrekent de kosten voor herstel met een lopend project.

Ten onrechte, oordeelt het hof in Duesseldorf. Er moet sprake zijn van een raamovereenkomst of een natuurlijke samenhang tussen de projecten, hetgeen de aannemer niet kon aantonen.

Meer weten over bouwrecht en engineering contracten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.