Vennootschapsrecht: directeur Engelse Ltd. persoonlijk aansprakelijk

Vennootschapsrecht: directeur Engelse Ltd. persoonlijk aansprakelijk

U kent het wel, steeds meer “bonafide” ondernemers kiezen voor een Ltd. omdat hen door belanghebbenden wordt voorgespiegeld, dat zij met een stamkapitaal van een paar euro van alle aansprakelijkheid zijn gevrijwaard.

Echter, indien de enige activiteiten van de Ltd. in Duitsland plaatsvinden is (volgens het hof in Koeln) ook het Duitse faillissementsrecht van toepassing.

En volgens het Duitse faillissementsrecht moet men als directeur van een vennootschap binnen drie weken het faillissement van de vennootschap aanvragen, wanneer er sprake is van een negatief eigen vermogen. Doet men dat niet, dan wordt men persoonlijk aansprakelijk.

NB:
Dit geldt uiteraard ook voor de directeur van een Duitse vennootschap, zoals een GmbH.

Meer weten over Duits vennootschaps- en faillissementsrecht? Neemt u dan contact op met de heer N. Welchering of de heer L. Wemmers van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.