Zorgverzekeringswet en Duitsland

Zorgverzekeringswet en Duitsland

De Nederlandse zorgverzekeringswet heeft nogal wat voeten in aarde. Zeker als men grensoverschrijdend woont en werkt wordt deze wereld er niet gemakkelijker op.

Wonen in Nederland werken in Duitsland; wonen in Duitsland, werken in Nederland; werken in twee landen; werken als zelfstandige in een land en wonen in een ander land; studeren in Nederland en Duitsland; leven met een pensioen in een ander land; ziekenfondsverzekerd in Nederland per 31-12-2005 of bij een Duitse Krankenkasse; per 31-12-2005 particulier verzekerd in Nederland of Duitsland of wellicht vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds. Wat zijn de gevolgen?

Talloze variaties zijn denkbaar. Uw rechten en uw plichten, afhankelijk van uw woon- en werksituatie zijn uitstekend in kaart gebracht door CVZ.

In een nieuwe reeks zullen wij de verschillende situaties onder uw aandacht brengen. U kunt uiteraard ook rechtstreeks informeren bij CVZ c.q. hun website https://www.zorginstituutnederland.nl/

Heden:

1.6.            Gepensioneerde + gezinsleden              2.6            Gepensioneerde + gezinsleden
1.6.1           Pensioen uitsluitend uit Nederland       2.6.1          Pensioen uitsluitend uit                                                                                                      Duitsland

1.6 Gepensioneerde + gezinsleden

1.6.1 Pensioen uitsluitend uit Nederland

1.6.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit zal ook na 1 januari 2006 niet veranderen. In Nederland wordt u echter vanaf 1 januari 2006 als rechthebbende op grond van een verdragsregeling beschouwd. Dit heeft onder meer voor u tot gevolg dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de voor u bevoegde instantie zal zijn.

Rechten in Duitsland:

Uw medische zorg in Duitsland zal in principe niet veranderen. Dit betekent dat u en eventueel uw gezinsleden in Duitsland verstrekkingen in natura ontvangen omdat u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) het formulier E 121 hebt ingediend. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner, resp. uw kinderen boven 18 jaar, dient volgens de Nederlandse wet een afzonderlijke bijdrage te worden betaald. Ook verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid (Pflegeversicherung) vallen hieronder.

Verblijf in het buitenland (buiten Duitsland)

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u zoals tot nu toe de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u door uw Duitse ziekenfonds ter beschikking werd gesteld, of op aanvraag ter beschikking gesteld wordt. Als u naar het buitenland (bijv. Nederland) wilt gaan met het doel zich te laten behandelen, moet u hiervoor vooraf toestemming aan uw Duitse ziekenfonds vragen.

1.6.1.2 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Nederland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit heeft voor u tot gevolg dat u in Nederland vanaf 1 januari 2006 als rechthebbende op grond van een verdragsregeling beschouwd wordt. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is de voor u bevoegde instantie.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal het CVZ voor u een formulier E 121 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in uw keuze van ziekenfonds. Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Uw gezinsleden zijn mogelijk ook rechthebbende en kunnen eveneens van het CVZ een formulier ontvangen. Het gekozen Duitse ziekenfonds gaat na of aan de voorwaarden wordt voldaan. Is dit het geval dan ontvangen ook zij een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald. Ook de volgens Duits recht verkregen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid (Pflegeversicherung) vallen hieronder.

Verblijf in het buitenland (buiten Duitsland)

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) van uw Duitse ziekenfonds ter beschikking wordt gesteld. Als u naar het buitenland (bijv. Nederland) wilt gaan met het doel zich te laten behandelen, moet u hiervoor vooraf toestemming van uw Duitse ziekenfonds vragen.

1.6.1.3 Op 31 december 2005 vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse)

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit heeft voor u tot gevolg dat u in Nederland vanaf 1 januari 2006 als rechthebbende op grond van een verdragsregeling wordt beschouwd. De bevoegde instantie is voor u het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Als u echter de vrijwillige verzekering in Duitsland wilt aanhouden, hoeft u in Nederland geen bijdragen te betalen en er verandert voor u vanaf 1 januari 2006 niets.

De volgende veranderingen gelden slechts voor u als de vrijwillige verzekering in Duitsland wordt beëindigd.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal het CVZ voor u een formulier E 121 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in uw keuze van ziekenfonds. Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. Ook de volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid  (Pflegeversicherung) vallen hieronder. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Uw gezinsleden zijn eventueel ook rechthebbende en kunnen eveneens van het CVZ een formulier E 121 ontvangen. Het gekozen Duitse ziekenfonds gaat na of de voorwaarden zijn vervuld. Is dit het geval dan ontvangen ook zij een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald.

Verblijf in het buitenland (buiten Duitsland)

Als u binnenkort met vakantie gaat gebruikt u de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) van uw Duitse ziekenfonds ter beschikking worden gesteld. Als u naar het buitenland (bijv. Nederland) wilt gaan met het doel zich te laten behandelen, moet u hiervoor vooraf toestemming aan uw Duitse ziekenfonds vragen.

1.6.1.4 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Duitsland

Op u zijn de Nederlandse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit heeft voor u tot gevolg dat u in Nederland vanaf 1 januari 2006 als rechthebbende op grond van een verdragsregeling beschouwd wordt. Het bevoegde orgaan is voor u het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Als u echter de particuliere ziektekostenverzekering en Pflegeversicherung in Duitsland wilt laten voortbestaan, hoeft u in Nederland geen bijdragen te betalen en verandert er voor u vanaf 1 januari 2006 niets.

De volgende veranderingen gelden slechts voor u als de particuliere verzekering in Duitsland wordt beëindigd.

Rechten in Duitsland:

Om gebruik te kunnen maken van verstrekkingen in natura (bijv. behandeling door artsen of in het ziekenhuis) in Duitsland zal het CVZ voor u een formulier E 121 opmaken. Dit formulier moet u bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse) inleveren. U bent vrij in uw keuze van ziekenfonds. Uw recht op medische zorg in Duitsland is hetzelfde als van de andere verzekerden bij dit ziekenfonds. Ook de volgens Duits recht opgenomen verstrekkingen in natura bij hulpbehoevendheid  (Pflegeversicherung) vallen hieronder. U ontvangt van dit ziekenfonds een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte). Uw gezinsleden zijn eventueel ook rechthebbende en kunnen eveneens van het CVZ een formulier E 121 ontvangen. Het gekozen Duitse ziekenfonds gaat na of de voorwaarden zijn vervuld. Is dit het geval dan ontvangen ook zij een verzekeringspasje. Voor de medeverzekering van uw echtgeno(o)t(e) of partner resp. uw kinderen boven 18 jaar moet volgens Nederlands recht een afzonderlijke bijdrage worden betaald.

Verblijf in het buitenland (buiten Duitsland)

Als u binnenkort met vakantie gaat gebruikt u de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) van uw Duitse ziekenfonds ter beschikking worden gesteld. Als u naar het buitenland (bijv. Nederland) wilt gaan met het doel zich te laten behandelen, moet u hiervoor vooraf toestemming aan uw Duitse ziekenfonds vragen.

2.6 Gepensioneerden + gezinsleden

2.6.1 Pensioen uitsluitend uit Duitsland

2.6.1.1 Op 31 december 2005 verplicht verzekerd in Duitsland

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit zal ook na 1 januari 2006 niet veranderen. Daarmee heeft de hervorming van het Nederlandse zorgstelsel voor u geen gevolgen.

Rechten in Nederland:

Uw medische zorg in Nederland zal in principe niet veranderen. Dit betekent dat u en uw eventuele gezinsleden in Nederland verstrekkingen in natura ontvangen, omdat u bij een Nederlands ziekenfonds het formulier E 121 hebt ingediend. Vanaf 1 januari 2006 wordt de zorg echter in elk geval door de zorgverzekeraar CZ Groep in Sittard verstrekt. Op basis van het genoemde formulier E 121 kan ook uw echtgeno(o)t(e) of partner, resp. uw kinderen onder 18 jaar, rechten doen gelden. Voor het geval dat tot nu toe ook andere gezinsleden medische zorg hebben ontvangen (bijv. studerende kinderen boven 18 jaar), is dit vanaf 1 januari 2006 niet meer mogelijk. Voor deze personen bestaat volgens Nederlands recht verzekeringsplicht. Bij hulpbehoevendheid hebt u of hebben uw gezinsleden, afhankelijk van de oorzaak, wat betreft de kosten van verpleging en thuiszorg aanspraak op verstrekkingen in geld (in het bijzonder verpleeggeld) door uw Duitse ziekenfonds. In aanmerking komen echter ook aanspraken op verstrekkingen op grond van hulpbehoevendheid volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen (AWBZ).

Rechten in Duitsland:

U en uw op grond van het formulier E 121 ingeschreven gezinsleden kunnen ook in Duitsland verstrekkingen ontvangen. Uw Duitse ziektekostenverzekeraar zal u hiervoor (op aanvraag) een Duits verzekeringspasje (Krankenversichertenkarte) verstrekken.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u daarbij, zoals tot nu toe, de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u door de CZ Groep ter beschikking wordt gesteld (indien nodig aanvragen). Deze kaart kunt u ook gebruiken voor verstrekkingen in Duitsland mits deze verstrekkingen gedurende uw verblijf in Duitsland medisch noodzakelijk worden. Dit geldt niet als u naar Duitsland gaat met de bedoeling een behandeling te ondergaan.

2.6.1.2 Op 31 december 2005 vrijwillig verzekerd bij een Duits ziekenfonds (Krankenkasse)

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. Dit zal ook na 1 januari 2006 het geval zijn. De hervorming van het Nederlandse zorgstelsel heeft daarmee voor u geen gevolgen.

Rechten in Nederland:

Uw medische zorg in Nederland zal in principe niet veranderen. Dit betekent dat u en uw eventuele gezinsleden in Nederland verstrekkingen in natura ontvangen omdat u bij een Nederlandse zorgverzekeraar het formulier E 106 hebt ingediend. Vanaf 1 januari 2006 wordt de zorg echter in elk geval door de zorgverzekeraar CZ Groep verstrekt. Op basis van formulier E 106 kunnen ook uw echtgeno(o)t(e) of partner, resp. uw kinderen onder 18 jaar, rechten doen gelden. Voor het geval dat tot nu toe ook andere gezinsleden medische zorg hebben ontvangen (bijv. studerende kinderen boven 18 jaar), is dit vanaf 1 januari 2006 niet meer mogelijk. Voor deze personen bestaat volgens Nederlands recht verzekeringsplicht. Bij hulpbehoevendheid hebt u of hebben uw gezinsleden, afhankelijk van de oorzaak, wat betreft de kosten van verpleging en thuiszorg aanspraak op verstrekkingen in geld (in het bijzonder verpleeggeld) door uw Duitse ziekenfonds. In aanmerking komen echter ook aanspraken op verstrekkingen op grond van hulpbehoevendheid volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen (AWBZ).

Rechten in Duitsland:

U en uw op grond van het formulier E 106 ingeschreven gezinsleden kunnen ook in Duitsland verstrekkingen ontvangen. Uw tot nu toe geldig verzekeringspasje zal om administratieve reden binnenkort worden vervangen. Ook uw gezinsleden zullen op aanvraag een Duits verzekeringspasje ontvangen.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die u (op aanvraag) door uw Duitse ziekenfonds wordt verstrekt. Wij verzoeken u na 1 januari 2006 geen formulieren E 111 meer te gebruiken die u van uw Nederlands ziekenfonds hebt gekregen (ook als deze nog geldig zouden zijn).

Beëindiging van de vrijwillige verzekering in Duitsland

Indien uw vrijwillige verzekering in Duitsland eventueel wordt beëindigd (bijv. door opzegging) zou u op grond daarvan vanaf deze datum volgens Nederlands recht verplicht verzekerd zijn.

2.6.1.3 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Nederland

Ondanks dat u uitsluitend een Duits pensioen ontvangt, bent u in Duitsland niet verplicht verzekerd. De reden hiervan is meestal dat u die voor de verzekeringsplicht vereiste verzekeringstijd niet hebt opgebouwd. Daarom kon u in Nederland een particuliere verzekering afsluiten. Vanaf 1 januari 2006 bent u volgens Nederlands recht verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Vakantie in het buitenland:

Als u binnenkort met vakantie gaat, gebruikt u hiervoor zoals tot nu toe de Europese ziektekostenverzekeringskaart (EHIC), die aan u door uw Nederlandse zorgverzekeraar ter beschikking wordt gesteld (indien nodig aanvragen).

2.6.1.4 Op 31 december 2005 particulier verzekerd in Duitsland met Pflegeversicherung

Op u zijn de Duitse wettelijke bepalingen van toepassing. De wijzigingen in het Nederlandse zorgstelsel hebben dus geen gevolgen voor uw ziektekostenverzekering.

Wordt vervolgd.