Handelsagenten: herstructurering Duits agentensysteem kan duur worden

Handelsagenten: herstructurering Duits agentensysteem kan duur worden

Duitsland is een groot land met miljoenen bedrijven. Simpelweg kun je stellen dat als je in Nederland met 5 handelsagenten werkt, je in Duitsland minimaal zes tot zeven keer zoveel agenten nodig zult hebben om de gehele markt enigszins effectief te bewerken.

U zult echter dit aantal niet vanaf dag één ter beschikking hebben, maar langzaam willen opbouwen. Bij uw strategie moet u er rekening mee houden dat je het gebied van een agent niet zo maar kunt wijzigen, vooral niet als u aan de agent exclusiviteit voor een bepaald gebied toekent.

Rechtelijk gezien is elke eenzijdige verandering van de gebiedsindeling een opzegging van de bestaande overeenkomst waarbij tegelijkertijd een offerte voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst m.b.t. het gewijzigde gebied wordt gedaan. Het gevolg is dat in een dergelijk geval een goodwillvergoeding te betalen is.

Hetzelfde geldt voor het geval u tot de conclusie komt dat de agenten beter door een hoofdagent kunnen worden aangestuurd. Vaak blijkt na verloop van tijd dat er in de gelederen van de agenten een buitengewoon capabel iemand is, die het vak en de markt beter beheerst dan alle anderen en bovendien over leidinggevende capaciteiten beschikt. Als men dit van tevoren had geweten, dan had men hem exclusiviteit voor geheel Duitsland kunnen geven en de huidige agenten onder diens bedrijf gehangen.
Achteraf is dit zonder betaling van een goodwillvergoeding aan alle anderen agenten niet meer te realiseren, omdat noodzakelijkerwijs voor de herstructurering wederom een opzegging van de bestaand contract noodzakelijk is.

Wellicht was het toch handig geweest reeds helemaal in het begin een Duitse (agentuur) GmbH tussen het Nederlandse bedrijf en de agenten te plaatsen. Dan zou de top–agent nu zonder problemen deze kunnen bestieren en de overige agenten optimaal kunnen aansturen.

Meer weten over handelsagenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw C. van de Hurk. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.,

Meer weten over het oprichten van een (agentuur) GmbH in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer N. Welchering. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0