Nieuw Baugesetzbuch

Nieuw Baugesetzbuch

De regelgeving m.b.t. het bouwen in Duitsland is compleet herschreven. Bouwen in Duitsland wordt zodoende gemakkelijker. Voor de algehele wetstekst klik hier.